مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران: بنادر، انبارها، سیلوها و همه زنجیره های مرتبط فعال هستند
صنایع غذایی
 غیرت مدافعان امنیت غذایی در کنار جانفشانی‌های مدافعان سلامت
صنایع غذایی
 مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب شد
صنایع غذایی
گزارش تصویری
رویدادها