مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران:  پرسشی درباره اصلاح ساختار اقتصادی
 ۱۰ پیشنهاد برای بهبود اوضاع اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول منتشر کرد پیش‌بینی رشد ۳.۸ درصدی اقتصاد ایران
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران؛ اقتصاد ایران در محاصره قواعد زائد
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد؛ ایران موتور رشد اقتصاد جهان
حسین سلاح‌ورزی ، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران؛  چهار راهکار برای اجماع دولت و بخش خصوصی در اقتصاد