دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران خبر داد: اعطای جایزه کیفیت به صنایع غذایی توسط کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی
کانون انجمن های صنایع غذایی ایران برگزار می‌کند  مراسم اولین دوره جایزه ملی کیفیت غذای ایران
در مراسم روز ملی کیفیت؛ برندگان جایزه ملی کیفیت غذای ایران معرفی شدند