صادرات محصولات پتروشیمی محدود شد
در شانزدهمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران بررسی شد  آخرین وضعیت تولید و صادرات محصولات باغی کشور
به دنبال درخواست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران صورت گرفت: موافقت اولیه جهانگیری با معافیت محصولات کشاورزی از بازگشت ارز حاصل از صادرات
 ایران ۶ میلیارد دلار غذا در سال ۹۶ صادر کرد
در هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران مطرح شد  تسهیل در ورود موقت کالا برای توسعه صادرات بخش کشاورزی
رئیس اتاق بازرگانی  ایران در مراسم روز ملی صادرات صادرات، نوک پیکان توسعه اقتصادی کشور است