آخرین گزارش فائو از تغییرات قیمت مواد غذایی: شاخص قیمت کل مواد غذایی ثابت ماند
آخرین گزارش فائو از تغییرات قیمت مواد غذایی  ثبات شاخص قیمت کل مواد غذایی/ افزایش چشمگیرشاخص قیمت غلات
فائو گزارش داد: کاهش  شاخص قیمت مواد غذایی به دنبا ل بالاگرفتن تنش های تجارت جهانی
در گزارشی رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ آخرین وضعیت قیمت خرده فروشی کالاهای اساسی در کشور
طی گزارشی رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ افزایش شاخص قیمت خرده فروشی 6 گروه کالایی