دهمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران برگزار شد  بررسی طرح تولید محصولات کشاورزی گواهی‌شده
در هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران مطرح شد  از ظرفیت‌های صادراتی در مقابل واردات استفاده نشده است
به دنبال درخواست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران صورت گرفت: موافقت اولیه جهانگیری با معافیت محصولات کشاورزی از بازگشت ارز حاصل از صادرات