کاوه زرگران در نشست خبری
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران:  نبود متولی واحد و کمبود سرمایه در گردش، مهمترین چالش تولیدکنندگان صنایع تبدیلی
 فرهنگ سازی تغذیه ای حلقه مفقوده کنترل بیماری های غیرواگیردار در کشور
در دومین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران صورت گرفت : تشکیل کمیته‌های سه‌گانه زراعت و دامداری، دام و طیور و صنایع تبدیلی
کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: مردم خود را مسوول حفاظت از آب نمی‌دانند
با کسب حداکثر آرا صورت گرفت: انتخاب مجدد کاوه زرگران به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران