رئیس آزمایشگاه های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو: واحدهای تولیدی غذایی و دارویی کشور به سیستم LIMS متصل می شوند
 پاسخ سازمان غذا و دارو به ماجرای برنج‌های لاستیکی و پلاستیکی
معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی سازمان غذا و دارو به روزه داران توصیه کرد: توجه به ایمنی فرآورده های غذایی از نظر سرعت فسادپذیری