01 مرداد 1399 - 18:20 شناسه خبر: 12020

مجمع عمومی کانون انجمن های صنایع غذایی ایران