21 آبان 1398 - 10:34 شناسه خبر: 10774 نسخه چاپی

افزایش بیش از 37 درصدی تورم مرغداری ها در تابستان

افزایش بیش از 37 درصدی تورم مرغداری ها در تابستان
آخرین آمار مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری صنعتی کشور نشاندهنده تورم 37.2 درصدی شاخص قیمت تولید در تابستان 98 نسبت به فصل مشابه سال گذشته است.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، آخرین آمار مرکز آمار ایران از تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری های صنعتی در کشور نشان دهنده افزایش 37.2 درصدی شاخص در فصل تابستان سال 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 

بر اساس این گزارش کمترین تورم نقطه به نقطه در بین قلم های مرغداری صنعتی مربوط به تخم مرغ خوراکی با 22.5- و بیشترین تورم مربوطه به جوجه یکروزه با تورم 82.3 درصدی بوده است. 

همچنین طبق این گزارش تورم سالانه بخش مرغداری (چهارفصل منتهی به تابستان 98) به 59.6 درصد رسیده است که نسبت به فصل بهار 98 با 0.9 درصد کاهش مواجه بوده است. 

گفتنی است کمترین تورم فصلی در میان اقلام تولیدی مرغداری های صنعتی کشور مربوط به تخم مرغ صنعتی با 0.4 درصد کاهش و بیشترین آن مربوط به جوجه یکروزه با 166.6 درصد افزایش است. 

از سوی دیگر مقایسه شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری در فصل تابستان با فصل قبل گویای تورم 11.9 درصدی فصلی است، بطوریکه کمترین تورم فصلی مربوط به جوجه یکروزه با 0.04 درصد و بیشترین تورم مربوط به مرغ گوشتی با 5.18 درصد بوده است.