25 آبان 1398 - 9:57 شناسه خبر: 10777 نسخه چاپی

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران:

اجرای ناصحیح و عدم ثبات قوانین از مشکلات اصلی حوزه کسب و کار و تولید کشور

 اجرای ناصحیح و عدم ثبات قوانین از مشکلات اصلی حوزه کسب و کار و تولید کشور  دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران:
کاوه زرگران در گفت و گو با رادیو اقتصاد اجرای ناصحیح و عدم ثبات قوانین را از مشکلات اصلی حوزه کسب و کار و تولید کشور برشمرد و خاطرنشان کرد:اجرای صحیح قوانین چون قانون بهبود مستمر فضای کسب و مشورت دولت با بخش خصوصی از تصویب آیین نامه های بعضا متضادجلوگیری می کند.

صدا