07 تیر 1399 - 16:40 شناسه خبر: 11996 نسخه چاپی

وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هم اندیشی با گندمکاران و صنایع وابسته:

بخش خصوصی برای خرید غیردولتی گندم طرح ارائه کند

بخش خصوصی برای خرید غیردولتی گندم طرح ارائه کند وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هم اندیشی با گندمکاران و صنایع وابسته:
کاظم خاوازی با بیان اینکه بخش خصوصی باید طرحی برای خرید غیر دولتی گندم ارائه دهد، عنوان کرد: در این طرح باید ابعاد مختلف خرید گندم دروم، آرد و یارانه بخش آرد به صورت یک پکیج منسجم و کامل تدوین شود تا بتوانیم آن را به هیأت دولت ارائه دهیم.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه هم‌‌اندیشی گندم‌کاران و صنایع وابسته ضمن تشکر از حضور فعالان بخش خصوصی، بر لزوم اعمال نظر بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده و اظهار کرد: باید کمیته یا کارگروه مشترکی در معاونت زراعت تشکیل شود تا برای سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از نظر و ایده فعالان بخش خصوصی استفاده کنیم.

وی افزود: به جهت هم اندیشی مستمر، دعوت می کنم رئیس بنیاد ملی گندمکاران به نمایندگی از بخش خصوصی مرتبط با گندم، در شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی که مباحث کلان را برعهده دارند، شرکت کنند تا بتوانیم از نظرات بنیاد بهره ببریم.

خاوازی با اشاره به وظیفه تعیین قیمت در هیأت دولت خاطرنشان کرد: تمام قیمت‌گذاری‌ها توسط سازمان برنامه و بوجه تعیین می‌شود و شورای اقتصاد در این خصوص با سازمان برنامه و بودجه هماهنگی دارد بنابراین ما در جلساتی که با سازمان برنامه و بودجه خواهیم داشت، از نظرات بخش خصوصی استفاده می‌کنیم.

وی با بیان این نکته که بخش خصوصی باید طرحی برای خرید غیر دولتی گندم ارائه دهد، عنوان کرد: در این طرح باید ابعاد مختلف خرید گندم دروم، آرد و یارانه بخش آرد به صورت یک پکیج منسجم و کامل تدوین شود تا بتوانیم آن را به هیأت دولت ارائه دهیم.

خاوازی افزود: مباحث مرتبط با گندم دروم از تولید که حدود یک میلیون تن ظرفیت داریم تا اشتغال و صادرات باید به صورت کامل مطرح شود تا بتوانیم یک تصویر درست و کامل از آن در هیأت دولت ارائه دهیم.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به آمادگی بخش تحقیقات و ترویج برای آموزش بهره‌برداران کشاورزی گفت: ترویج مسئله مهمی است که می تواند در افزایش تولید و افزایش بهره وری نقش آفرینی کند.

او در رابطه با مشکلات تأمین سوخت در بخش کشاورزی گفت: در بخش سوخت مشکلاتی در تأمین سوخت صیادان، گلخانه‌دارها، تراکتور و کمباین داریم که با تعامل بیشتر وزارت راه، نیرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت با وزارت جهاد کشاورزی برطرف خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی، نهاده‌های کشاورزی را دغدغه اصلی وزارت جهاد کشاورزی دانسته و تاکید کرد: باید رسیدن کود و آفت کش به گندمکاران برای کشت پاییزه به صورت ۱۰۰درصد تضمین شود.

وی در رابطه با مطالبات گندم‌کاران و کلزاکاران تصریح کرد: در رابطه با مطالبات گندم و کلزا در هیئت دولت بحث کردیم و امیدوارم به سرعت به راهکار مناسبی برسیم