21 فروردین 1396 - 23:13 شناسه خبر: 4869 نسخه چاپی

طی نامه ای از سوی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی؛

دستورالعمل خرید تضمینی دانه‌های روغنی اعلام شد

دستورالعمل خرید تضمینی دانه‌های روغنی اعلام شد طی نامه ای از سوی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی؛
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی طی نامه‌ای دستورالعمل خرید تضمینی دانه‌های روغنی و میزان واردات برای بهره مندی از معافیت سود بازرگانی برای سال جاری را در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی قرار داد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی طی نامه‌ای جدول مربوط به قیمت خرید تضمینی دانه‌های روغنی ومیزان واردات برای بهره مندی از معافیت سود بازرگانی برای سال جاری را در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی قرار داد.

طبق این نامه برای هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا قیمت تضمینی 27830 ریال، گلرنگ 26186 ریال، آفتابگردان 26644 ریال و سویا 24694 ریال درنظر گرفته شده است.

همچنین میزان قابل ورود دانه‌های روغنی کلزا، گلرنگ و آفتابگردان برای بهره مندی از معافیت سود بازرگانی انواع روغن خام 7 کیلوگرم و برای دانه‌های سویا 6 کیلوگرم، میزان قابل ورود دانه‌های روغنی مذکور به جز سویا برای بهره مندی از معافیت سود بازرگانی روغن پالم 5 کیلوگرم و برای دانه‌های سویا 4 کیلوگرم و در نهایت میزان قابل ورود دانه‌های روغنی کلزا، گلرنگ و آفتاب گردان به منظور بهره مندی از واردات سایر دانه‌های روغنی 36 کیلوگرم و برای دانه‌های سویا 32 کیلوگرم منظور شده است.

گفتنی است شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران باید در مدت 2 ماه پس از پذیرش تقاضای خرید دانه‌های روغنی توسط شرکتها و دریافت وجه آن نسبت به تسویه حساب نهایی با آنها اقدام کند. همچنین باید نسبت به تسویه حساب پرونده‌های سال 95 حداکثر تا 15 اردیبهشت سال جاری اقدام شود.

 

برای دسترسی به متن نامه اینجا را کلیک کنید.