04 مهر 1396 - 9:49 شناسه خبر: 4976 نسخه چاپی

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نانIBEX 2017

یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نانIBEX 2017
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نانIBEX 2017 در تاریخ 2 الی 5 آذر ماه سال 1396 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران در فضای تحت پوشش 16000 متر مربع برگزار می گردد.
یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نانIBEX 2017 در تاریخ 2 الی 5 آذر ماه سال 1396 در محل نمایشگاه های بین المللی تهران در فضای تحت پوشش 16000 متر مربع برگزار می گردد.