23 آبان 1396 - 8:25 شناسه خبر: 6552 نسخه چاپی

بر اساس جدول تعیین کیفیت و قیمت تضمینی، گندم تا 17 درصد افت از کشاورزان خریداری میشود.

گزارش شبکه خبر صدا و سیما از مصاحبه خبری رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در ارتباط با وجود ناخالصی در گندم داخلی

ویدئو