26 دی 1396 - 19:11 شناسه خبر: 6737 نسخه چاپی

کار را به مردم واگذار کنید تا فساد کاهش یابد

سید محمدرضا مرتضوی رئیس کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در سی و دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: دلیل ایجاد فساد عدم شفافیت در اقتصاد است، اگر امور اقتصادی کشور را به مردم واگذار کنید این فسادها از بین خواهد رفت

ویدئو