03 تیر 1397 - 10:13 شناسه خبر: 7026 نسخه چاپی

فراخوان ثبت نام جایزه ملی کیفیت غذا

فراخوان ثبت نام جایزه ملی کیفیت غذا
جایزه ملی کیفیت غذا با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین ویژگی سازمان های ایرانی بابهره برداری از دانش روز مدیریت طراحی شده است.

در سالهای اخیر جوایز ملی، منطقه ای و بین المللی متعددی در حوزه های کیفیت، بهره وری و سرآمدی کسب وکار در کشورها و مناطق مختلف جهان نظیر اروپا، امریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا و حتی کشورهای درحال توسعه، به وجود آمده است. بررسی های انجام شده نشان میدهد که بیش از ۷۰ کشور جهان دارای مدل جایزه ملی کیفیت هستند. این جوایز ابعاد مختلفی دارند، از یکسو مفاهیم کیفیت و سرآمدی کسب وکار را به زبان شیوا بیان کرده و یک الگوی نظام مند و ساخت یافته برای طرح ریزی و استقرار نظام های مدیریت کیفیت جامع ارائه مینمایند.

فرم راهنمای متقاضیان شرکت در جایزه ملی کیفیت غذا

 

فرم ثبت نام متقاضیان

 

اظهارنامه شرکت برای شرکت در سطح اشتهار به کیفیت

 

اظهارنامه شرکت برای شرکت در سطح اهتمام به کیفیت

 

تمپلیت اظهارنامه به روش نقشه توانمند سازها

 

مدل جایزه ملی کیفیت غذا

 

نظامنامه و ارکان جایزه ملی کیفیت غذا

 

شرکت های متقاضی می توانند یکی از روش های تهیه اظهارنامه معمولی و یا نقشه توانمند سازها را به اختیار خود انتخاب کنند.