11 شهریور 1398 - 12:51 شناسه خبر: 10696

دیدار دبیران و روسای انجمن های صنایع غذایی ایران با دکتر صادقی نیارکی