مجمع جهانی اقتصاد: 3 راهکاری که جهان را از نابودی نجات می‌دهد
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد گزارش داد: افزایش شاخص قیمت مواد غذایی فائو برای دومین ماه متوالی در سال جاری میلادی
مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرد فهرست 18 کالای پرفروش در جهان