۳۱۵ میلیون چینی کشاورز هستند بزرگترین تولید کنندگان غذا در جهان کدامند؟
رشد ۱.۲ درصدی ارزش جهانی صادرات پنیر یکه تازی اروپایی ها در بازار صادراتی پنیر در ۲۰۲۰