هشدار فائو نسبت به اثرات ناشی از تغییرات آب و هوایی بر امنیت غذایی آسیا و اقیانوسیه
شعار فائو به مناسبت 16 اکتبر روز جهانی غذا: فعالیت های ما آینده ما را می سازند/ رژیم غذایی سالم برای جهانی بدون گرسنگی