سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد: ثبات نسبی شاخص قیمت مواد غذایی در ماه آوریل/ کاهش تند قیمت های جهانی شکر
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد  پیش‌بینی رشد 4 درصدی برای اقتصاد ایران در سال 2018
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد: افزایش شاخص قیمت مواد غذایی برای دومین ماه متوالی