فائو گزارش داد؛ شاخص قیمت مواد غذایی در سال 2017 به روند افزایشی بازگشت
 دولت باکو هزینه سفر خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی را تامین می کند
 اعزام هیات تجاری به نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی Foodex  ژاپن
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد (فائو): 37 کشور همچنان برای تأمین غذا نیازمند کمک خارجی هستند