بانک جهانی هشدار داد؛ گرفتاری‌ جهان با تغییرات آب و هوایی؛ از کاهش ۳۰ درصدی غذا تا افزایش شدید بیماری‌ها
جلسه شورای امنیت برای بحران 4 کشور؛ قحطی 20 میلیون انسان را تهدید می کند