علی اکبر مهرفرد در سمینار همکاری های کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا: صنایع غذایی ما مازاد تولید دارد/عدم پذیرش بازارهای هدف ما را محدود کرده است
شعار فائو به مناسبت روز جهانی غذا: ریشه  کنی گرسنگی در جهان تا 2030
آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصاد ایران: پیش بینی بازگشت به رشد اقتصادی مثبت در دو سال آینده