دبیر انجمن صنایع لبنی ایران:  با خیال راحت شیر مصرف کنید