دبیر انجمن صنایع شیرینی و شکلات ایران: جاسازی قرص در کیک ها خارج از شبکه تولید و توزیع قانونی اتفاق افتاده است