رئیس اتاق بازرگانی تهران: با ارز دو نرخی مخالفیم
فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی ؛ مردم دیگران نیستند
از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شد: 12 بسته اجرایی برای مقابله با تحریم ها
گمرک ایران منتشر کرد: جزئیات تجاری خارجی 3 ماهه نخست سال جاری
رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در برنامه گفت و گوی ویژه خبری: نقدینگی زیاد، ابزار پرقدرتی علیه اقتصاد و امنیت