معاون امور صنایع وزارت صمت خبر داد: کاهش 21 درصدی ارزش واردات در 7 ماهه نخست سال
 کارنامه تجارت خارجی ایران در 7 ماهه سال جاری / ارزش تجارت خارجی ایران به بیش از 38 میلیارد دلار رسید