رئیس اتاق تهران مطرح کرد:  سه خواسته بخش خصوصی از دولت درباره بازگشت ارز صادارتی
رئیس اتاق بازرگانی تهران: بودجه سال 99 جوابگوی شرایط حال حاضر کشور نیست
 دعوت وزیر اقتصاد برای ورود بنگاه های بزرگ به بورس/پرونده های گذشته مشمول جریمه مالیاتی نمی شوند
 نقدینگی به 4 هزار و 470 میلیارد تومان رسید/کاهش قیمت نفت و وقوع پدیده کرونا شرایط اقتصاد را سخت کرده