معاون علمی و فناوری رئیس جمهور: اقتصاد سنتی در مقابل شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها شکست می‌خورد
سیدمحمدرضا مرتضوی: تولید هم شبانه روزی پدافند شود
محمدرضا مرتضوی: ما صنعتگران پای خود را بسته ایم تا کنار کارگران باشیم