مدیرعامل انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان: فروشنده منصف را مردم انتخاب کنند / حذف قیمت در مبدا نگران کننده نیست
دبیر انجمن ملی صنعت پخش: کالاها باید با قیمت واقعی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی: تمام کالاها به غیر از نان و شیر از شمول قیمت گذاری خارج می‌شوند
معاون سیر و حرکت راه‌آهن  خبر داد؛ تخفیف ۵۰ درصدی کرایه در قطار ترانزیتی چین-ایران
سعید جارودی،  دبیر انجمن ملی صنعت پخش ایران؛ حذف برچسب قیمت به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده است
معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای اقتصاد شرایط برای استفاده بخش خصوصی از تسهیلات مالی خارجی فراهم‌شده است