رئیس خانه صنعت و معدن استان تهران: بار رقابت بانک‌ها در بهره بر دوش تولید است