اصلی‌ترین کالاهای صادراتی ایران کدامند؟
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: فروش محصول پارسال به قیمت امسال تخلف است
رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: چرا سوبسید دولتی کالاهای اساسی به دست مردم نمی رسد؟
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: لزوم همکاری بخش دولتی و خصوصی برای گذر از تحریم ها/تسهیل در استاندارها با رویکرد پیشرفت
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی موج تورمی در مواد غذایی ایجاد می کند