از سوی بانک مرکزی ایران: دستورالعمل نحوه بازگشت ارز صادرات ابلاغ شد
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران: وجوه خریداران مواد غذایی بازگشت داده می شود/ لزوم تدبیر در روش های پرداخت
کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران؛ مرحله گذار از بازار سنتی به بازار پیشرفته