در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شد؛ تصویب لایحه موافقتنامه بین ایران وچین در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو: کنترل باقیمانده سموم در میوه های خشک شده/فله ای ها مورد تایید نیستند
معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی سازمان غذا و دارو به روزه داران توصیه کرد: توجه به ایمنی فرآورده های غذایی از نظر سرعت فسادپذیری