نخستین همایش روز جهانی ایمنی مواد غذایی در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد  همکاری بخش ‌خصوصی و دولت برای ارتقای امنیت غذایی در کشور
دبیر انجمن صنایع آبلیموی ایران مطرح کرد: بالا بودن فلزات سنگین و باقیمانده سموم در لیمو ترش های وارداتی