تجدید نظر استاندارد 117 آبلیمو ترش به تصویب رسید
اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی بخشنامه کرد؛  برچسب گذاری محصولات تراریخته
وزارت جهاد کشاورزی وعده داد؛  بازار تخم‌مرغ سال دیگر متعادل می‌شود