وزارت صمت خبر داد: تأمین و توزیع ۱۴۰ هزار تن روغن از محل ذخایر استراتژیک کشور
انجمن صنایع لبنی:  تعلل در اصلاح قیمت‌ها به ضرر واحدهای کوچک تولیدی است
دبیر انجمن صنایع قندو شکر ایران: قیمت شکر نهایی شد/بی توجهی ستاد تنظیم بازار به افزایش هزینه های تولید
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران: استفاده از پنبه در تولید تن ماهی صحت ندارد/بافت مارلین ماهی متفاوت از سایر ماهیان تن است