دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران تاکید کرد: ضرورت حمایت دیپلماسی اقتصادی از توسعه صادرات
سه ماه است ذرت به درستی تامین نشده است تنظیم بازار تخم‌مرغ با واردات از کشورهای همسایه
دام روی دست دامداران ماند  افزایش کشتار دام‌های نارس
احتمال افزایش قیمت گوشت در نیمه دوم سال  قیمت گوشت گوسفندی اعلام شد