فائو:  قیمت های جهانی مواد غذایی برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت
نایب رییس انجمن ملی خرما:  وضع عوارض بر صادرات خرما به زیان منافع ملی است
رویترز: کاهش قیمت جهانی روغن پالم در پی شیوع کرونا در چین/ هند واردات از مالزی را محدود کرد