دبیر انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان آبمیوه و کنستانتره ایران: قیمت آبمیوه و کنستانتره هنوز افزایش نیافته است
کاوه زرگران: صنایع غذایی در ماه رمضان افزایش قیمت نخواهند داشت