چهارمین دوره اهدای نشان امین الضرب برگزار شد درخشش فعالان صنعت غذایی ایران در میان کارآفرینان ایرانی
رئیس انجمن ملی خرمای ایران خبر داد: رشد ۲۰ درصدی تولید خرمای ایران/صادرات کاهش یافته است