دبیر انجمن صنایع شیرینی و شکلات ایران: جاسازی قرص در کیک ها خارج از شبکه تولید و توزیع قانونی اتفاق افتاده است
در هشتمین نشست کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران بررسی شد: چالش باقی‌مانده سموم و تهدید بازارهای صادراتی ایران