وزارت کشاورزی اعلام کرد ۵۴۰ میلیارد تومان برآورد اولیه خسارت زلزله به کشاورزی کرمانشاه
قائم مقام اداره کل امور غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو: مغایرت جمع آوری و انباشت سیب صنعتی در معابر با ضوابط
 امضای تفاهمنامه همکاری بین انجمن صنایع لبنی ایران و انجمن صنایع لبنی اروپا