دبیر انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان آبمیوه و کنستانتره ایران: قیمت آبمیوه و کنستانتره هنوز افزایش نیافته است
رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران: افزایش بی رحمانه محصولات پتروشیمی تولیدکنندگان را با مشکل بسته بندی روبرو کرده است
معاون تولید دامی وزارت جهاد خبر داد: ممنوعیت فصلی صادرات دام زنده