کاوه زرگران مطرح کرد: روسیه سالانه 27 میلیارد دلار مواد غذایی وارد می‌کند/ می‌توانیم بازار پسته، زعفران و کشمش روسیه را تامین کنیم
مدیرکل فراورده های غدایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو  عنوان کرد؛ رونمایی از سند ملی ایمنی غذا در مهر ماه
رئیس اتاق بازرگانی تهران: با ارز دو نرخی مخالفیم
فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی ؛ مردم دیگران نیستند
دبیر انجمن آب های معدنی و آشامیدنی خبر داد: افزایش 360 درصدی قیمت مواد اولیه تولید بطری