رشد ترانزیت ریلی ادامه دارد قطار به صادرات میوه وارد می شود
کشاورزی
 چین برای اولین بار از آمریکا برنج وارد می‌کند
بین الملل
دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی اعلام کرد؛ درخواستی برای افزایش قیمت لبنیات ندادیم
صنایع غذایی
گزارش تصویری
رویدادها