در کمیسیون کشاورزی مجلس تصویب شد؛ تصویب لایحه موافقتنامه بین ایران وچین در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی
رئیس اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی با منشأ گیاهی سازمان غذا و دارو: کنترل باقیمانده سموم در میوه های خشک شده/فله ای ها مورد تایید نیستند