علی اکبر مهرفرد در سمینار همکاری های کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا: صنایع غذایی ما مازاد تولید دارد/عدم پذیرش بازارهای هدف ما را محدود کرده است
 آرزو می کنم موازی کاری دستگاه های اجرایی در حوزه غذا رفع شود
مجمع جهانی اقتصاد: 3 راهکاری که جهان را از نابودی نجات می‌دهد