سرپرست وزارت جهاد کشاورزی: استانداردهای شیر ایران سختگیرانه تر از اروپاست
دبیر انجمن صنایع لبنی ایران:  با خیال راحت شیر مصرف کنید