وزارت کشاورزی اعلام کرد ۵۴۰ میلیارد تومان برآورد اولیه خسارت زلزله به کشاورزی کرمانشاه
 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری ابلاغ شد/سهم ۴۵ درصدی بخش کشاورزی و منابع طبیعی
یک مسئول در سازمان توسعه تجارت  برداشت و نگهداری نامناسب سیب، صادرات آن را 79 درصد کاهش داد