01 بهمن 1399 - 14:15 شناسه خبر: 14166

گزارش تصویری برگزاری اولین جلسه کار گروه زنجیره ارزش صنعت غذا با حضور مسئولین دولتی ،کانون انجمنهای صنایع غذایی و صاحبان صنایع معظم صنعت غذا