02 خرداد 1396 - 10:0 شناسه خبر: 4934

هیات تجاری هلند ، رایزن مالی و مشاور اقتصادی سفارت این کشور با روسای اتحادیه های صنایع غذایی ایران دیدار کردند