12 شهریور 1396 - 10:3 شناسه خبر: 6344

جلسه عمومی دبیران کانون انجمن های صنایع غذایی ایران