12 تیر 1397 - 9:34 شناسه خبر: 7044

جلسه عمومی دبیران کانون انجمن های صنایع غذایی ایران