رئیس انجمن ملی خرمای ایران: ممنوعیت صادرات تولیدکننندگان را دچار مشکل می کند/کمبودی برای ماه رمضان نداریم