30 مهر 1396 - 16:37 شناسه خبر: 6476 نسخه چاپی

تحلیل تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در شش ماهه نخست سال 96

تحلیل تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در شش ماهه نخست سال 96
تحلیل تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در شش ماهه نخست سال 96و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل توسط کانون انجمن های صنایع غذایی ایران و ارائه شد.

تحلیل تجارت محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در شش ماهه نخست سال 96 و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل توسط کانون انجمن های صنایع غذایی ایران ارائه شد. 

جهت دانلود این تحلیل  اینجا کلیک کنید