03 بهمن 1396 - 16:12 شناسه خبر: 6758 نسخه چاپی

فهرست تعرفه های جدید گمرکی کشور عراق از ابتدای سال میلادی 2018

فهرست تعرفه های جدید گمرکی کشور عراق از ابتدای سال میلادی 2018
سازمان توسعه و تجارت طی نامه ای تعرفه های گمرکی عراق را که با مصوبه هیات وزیران آن کشور در ابتدای آذر ماه سال جاری و به الزام صندوق بین المللی پول تعیین شده، را اعلام کرد. این تعرفه ها از ابتدای سال میلادی 2018 به اجرا گذاشته می شود.

لیست کامل تعرفه های گمرکی عراق: