گزارش کانون انجمن‌های صنایع غذایی از اولین مراسم اعطای نشان امین الضرب ادامه موفقیت‌‌های درخشان صنعت غذا با دریافت دو تندیس امین الضرب توسط کارآفرینان صنایع غذایی
کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران تامین مالی در صنعت غذا را آسیب‌شناسی کرد حضور ضعیف شرکت‌های صنایع غذایی در بازار سرمایه؛ تسهیلات بانکی هدفمند نیست
کاوه زرگران در حضور معاون اجرایی رییس جمهور مطرح کرد تدبیر نکنید، گرانی کالاهای اساسی حتمی است؛ با یارانه پیشنهادی، می‌توان نان کشور را رایگان تولید و توزیع کرد