توقف صادرات غلات روسیه به ترکیه با اقدام آنکارا در تغییر تعرفه از صفر به ۱۳۰ درصد
معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی: دولت مخالف کاهش تعرفه واردات برنج است/هند درخواستی ارائه نداده است
هیئت وزیران تصویب کرد؛ احکام جدید دولت برای وزارت جهاد/ وزارت جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای کمیسیون تعیین ارزش افزوده ملحق شد