مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزش صادرات صنایع غذایی کشور را در سال 1392 بالغ بر 2.2 میلیارد دلار اعلام کرد.