19 مرداد 1398 - 16:13 شناسه خبر: 10672 نسخه چاپی

تاکید سازمان ملل متحد بر کاهش مصرف جهانی گوشت با هدف کاهش گرمایش زمین

تاکید سازمان ملل متحد بر کاهش مصرف جهانی گوشت با هدف کاهش گرمایش زمین
سازمان ملل متحد در گزارشی با موضوع تغییرات آب و هوایی اعلام کرد مهار گرمایش کره زمین، کاهش گونه های رو به رشد، بهبود امینت غذایی، سلامت و تنوع زیستی در گرو کاهش مصرف گوشت جهانی است.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به نقل از خبرگزاری رویترز، این گزارش خواستار تغییرات بزرگی در شیوه  کشاورزی و عادات غذایی با هدف محدود کردن آثار رشد جمعیت زمین و تغییر در الگوهای مصرفی در زمین ها و منابع آبی شده است.

هیات بین دولتی سازمان ملل متحد در تغییرات آب و هوایی (IPGC) معتقد است، غذاهای گیاهی و همینطور غذاهای حیوانی با منشا پایدار می توانند میلیون ها کیلومتر مربع زمین را تا سال 2050 آزاد کرده و تولید دی اکسید کربن را  0.7 تا 8.0 گیگاتون در سال کاهش دهد.

به گفته جیم اسکی، پروفسور امپریال کالج لندن، انواعی از رژیم های غذایی وجود دارند که دی اکسید کربن کمتری تولید کرده و به زمین فشار کمتری وارد می کنند.

هیات بین دولتی سازمان ملل متحد در تغییرات آب و هوایی هفته گذشته با هدف نهایی کردن این گزارش در شهر زوریخ گرد هم آمدند، گزارشی که قرار است به دولت ها برای اجرایی کردن توافقنامه سال 2015 پاریس کمک کند.

پروفسور اسکی، یکی از نویسندگان این گزارش می گوید هیات بین دولتی سازمان ملل به دنبال پیشنهاد رژیم غذایی به مردم نیست، چراکه عادات غذایی تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر شیوه های تولید و مسائل فرهنگی است.

بر اساس این گزارش زمین می تواند هم زمان دی اکسید کربن ایجاد کند یا آن را ببلعد، بنابراین مدیریت بهتر زمین می تواند به مهار کردن تغییرات آب و هوایی زمین کمک کند.

ولی این تنها راه حل این مشکل نیست و قطع کردن تولید گازهای گلخانه از همه بخش ها برای مهار فوری گرمایش کره زمین ضروری است.

طبق این گزارش فرصت برای اعمال این تغییرات به سرعت رو به پایان است و در صورت تاخیر بیشتر در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، فرصت مدیریت موفق گذار از تغییرات آب و هوایی از دست خواهد رفت.

از دوران پیش از صنعتی شدن، دمای سطح کره زمین  تا 1.53 درجه سلسیوس یعنی دو برابر متوسط دمای زمین افزایش یافته که ایجاد امواج گرمایی بیشتر، خشکسالی، بارش های سنگین، فرسایش زمین و بیابان زایی را به دنبال داشته است.

بیش از از 70 درصد سطح زمین های غیر یخی تحت تاثیر استفاده بشر قرار گرفته اند و 70 درصد آب شیرین جهان در بخش کشاورزی مصرف می شود. 

طبق آنچه که در این گزارش آمده است کشاورزی، جنگلداری و دیگر استفاده های بشر از زمین مسوول 23 درصد از گازهای گلخانه ای است که در فاصله زمانی سال های 2007 تا 2016 توسط انسان منتشر شده است. این در حالی است که با احتساب فعالیت های قبل و پس از فعالیت های تولیدی در زنجیره غذایی این سهم به بیش از 37 درصد می رسد.

سال گذشته اولین گزارش هیات بین دولتی تغییرات آب و هوایی سازمان ملل هشدار داد که حفظ افزایش دمای کره زمین تا 1.5 درجه سلسیوس به جای 2 درجه سلسیوس مستلزم ایجاد تغییرات بسیار سریع دv جوامع است.