26 مرداد 1398 - 9:46 شناسه خبر: 10677 نسخه چاپی

با مصوبه هیات وزیران؛

اختیارات شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت واگذار شد

 اختیارات شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت واگذار شد با مصوبه هیات وزیران؛
هیات وزیران طی مصوبه ای وظایف و اختیارات شرکت بازرگانی دولتی ایران و کلیه شرکت های زیرمجموعه آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران واگذار کرد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، هیات وزیران طی تصویب نامه ای، اختیارات شرکت بازرگانی دولتی ایران را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. 

مطابق این تصویبنامه شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلف است به عنوان مباشر خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه های روغنی، برنج، خرید توافقی شکر، اقدام کند. 

همچنین مسوولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل میشود و در مورد نهادده های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو این وظیف بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.