04 شهریور 1398 - 11:2 شناسه خبر: 10687 نسخه چاپی

سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد

سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد
با حکم وزیر صنعت معدن و تجارت، حمید زادبوم به عنوان سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران جایگزین محمدرضا مودودی در این سمت شد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از سازمان توسعه و تجارت ایران، محمدرضا رحمانی طی حکمی حمید زادبوم را  به عنوان سرپرست جدید سازمان توسعه تجارت ایران منصوب کرد. 

زادبوم که پیش از این معاونت توسعه بازارهای صادراتی برعهده داشت، سالها به عنوان رایزن جمهوری اسلامی ایران در ترکیه و عربستان خدمت کرده است.

گفتنی است پیش از این محمدرضا مودودی به مدت بیش از 9 ماه مسولیت سرپرستی سازمان توسعه تجارت را برعهده داشت.