16 شهریور 1398 - 10:5 شناسه خبر: 10702 نسخه چاپی

مجمع عمومی خانه صنعت و معدن استان تهران برگزار شد؛

انتخاب مجدد سیدمحمدرضا مرتضوی به سمت رئیس خانه

انتخاب مجدد سیدمحمدرضا مرتضوی به سمت رئیس خانه مجمع عمومی خانه صنعت و معدن استان تهران برگزار شد؛
مجمع عمومی عادی سالانه خانه صنعت و معدن استان تهران با حضور حداکثری اعضای خانه برگزار و در جریان انتخابات هیات مدیره سیدمحمدرضا مرتضوی با کسب بیشترین آرا به عنوان رئیس هیات مدیره برای دوره 3 ساله دیگر در سمت خود ابقا شد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از خانه صنعت و معدن استان تهران، مجمع عمومی سالانه خانه صنعت و معدن استان تهران در محل خانه تشکل های اتاق بازرگانی تهران با حضور حداکثری اعضای خانه و نماینده اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. 

در این جلسه پس از استماع گزارش هیات مدیره، صورت های مالی و گزارش بازرس قانونی خانه صنعت و معدن استان تهران، انتخابات هیات مدیره خانه در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضای هیات مدیره خانه صنعت و معدن تهران برای دوره 3 ساله به شرح ذیل انتخاب شدند:

سیدمحمدرضا مرتضوی، عضو اصلی هیئت مدیره

احمد امیر احمدی، عضو اصلی هیئت مدیره

علیرضا میربلوک، عضو اصلی هیئت مدیره

حمیدرضا صالحی، عضو اصلی هیئت مدیره

محمدرضا نجفی منش، عضو اصلی هیئت مدیره

سید علی صدری،  عضو اصلی هیئت مدیره

علیرضا حائری، عضو اصلی هیئت مدیره

حمیدرضا متقاعدی، عضو علی البدل اول

بابک فروتن مهر، عضو علی البدل دوم

مهدی لزومیان، بازرس اصلی

علیرضا رسولی، بازرس علی البدل