16 مهر 1398 - 9:46 شناسه خبر: 10741 نسخه چاپی

با حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی؛

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب شد

 سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب شد با حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی؛
با صدور حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، حبیب امینی، مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت پشتیبانی امور دام، با حفظ سمت به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.

مهر

 با صدور حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی، حبیب امینی، مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت پشتیبانی اموردام با حفظ سمت به عنوان سرپرست این شرکت منصوب شد.

وی بیش از ۲۰ سال با عناوین مدیریتی مختلف در زیربخش های مختلف وزارت جهاد کشاورزی از جمله شرکت پشتیبانی امور دام مشغول به فعالیت بوده است.

حمید ورناصری، مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام چند روز پیش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد.