12 آبان 1398 - 14:23 شناسه خبر: 10765 نسخه چاپی

دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران:

نبود متولی واحد و کمبود سرمایه در گردش، مهمترین چالش تولیدکنندگان صنایع تبدیلی

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در برنامه 18:30 شبکه خبر تاکید کرد: نبود متولی واحد و کمبود سرمایه در گردش، مهمترین چالش تولیدکنندگان صنایع تبدیلی است.

ویدئو