21 آبان 1398 - 9:40 شناسه خبر: 10773 نسخه چاپی

مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب شد

مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب شد
وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی سید محمد مجابی را به عنوان مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب کرد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد مجابی طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به سمت مدیرعامل موسسه جهاد استقلال منصوب شد. 

در بخشی از این حکم آمده است: به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۸ موسسه جهاد استقلال و به موجب این حکم به عنوان عضو موظف هیات مدیره و مدیرعامل موسسه مذکور به مدت دو سال منصوب می شوید.

همچنین وزیر جهاد کشاورزی در حکمی جداگانه قربانعلی عین علیان را به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۸ موسسه جهاد استقلال به عنوان عضو موظف هیات مدیره موسسه یاد شده به مدت دو سال منصوب کرد.