04 آذر 1398 - 12:3 شناسه خبر: 10787 نسخه چاپی

آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت گروه های اصلی کالایی:

تورم بیش از 58 درصدی خوراکی ها و آشامیدنی در آبان ماه 98

تورم بیش از 58 درصدی خوراکی ها و آشامیدنی در آبان ماه 98 آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت گروه های اصلی کالایی:
آخرین گزارش مرکز آمار ایرن از روند تغیرات قیمت گروه های اصلی خوراکی گویای رشد 58.5 درصدی قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در دوازده ماهه متنهی به آبان 98 نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در آبان ماه سال 98 نشان دهنده تورم بیش از 58 درصدی این گروه کالایی در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 98 نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 

بنابر گزارش آماری مرکز آمار ایران، گوشت قرمز و سفید و فرآورده های آن با تورم سالانه بیش از 80 درصدی پیشرو افزایش قیمت در میان زیرشاخه های این گروه کالایی است به طوری که گوشت قرمز و گوشت ماکیان در دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل با 80.1 و ماهی ها و صدفداران با 83.2 درصد افزایش قیمت روبه رو بوده اند. 

طبق این گزارش همچنین سبزیجات و حبوبات نیز در دوازده ماهه منتهی به آبان 98 با تورم سالانه 70.8 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال گذشته مواجه بوده اند. گروه میوه و خشکبار، قند و شکر و شیرینی ها و آشامیدنی ها نیز به ترتیب با تورم 59.9 و 56.4 و 63 درصدی در میان گروه های با تورم سالانه بیش از 50 درصدی قرار دارند. 

گفتنی است طبق این گزارش گروه کالایی خوراکی ها و آشامیدنی ها در حالی در آبان ماه 98 تورم سالانه 58 درصدی را تجربه می کند که شاخص کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور با افزایش 41 درصدی در این دوره مواجه بوده است. 

از سوی دیگر داده های این گزارش گویای تورم نقطه به نقطه 29.8 درصدی گروه خوراکی ها و آشامیدنی هاست.