21 دی 1398 - 15:8 شناسه خبر: 10828 نسخه چاپی

فائو:

قیمت مواد غذایی به بیشترین میزان خود در 5 سال گذشته رسید

قیمت مواد غذایی به بیشترین میزان خود در 5 سال گذشته رسید  فائو:
سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد در آخرین گزارش خود از تغییرات قیمت مواد غذایی اعلام کرد قیمت مواد غذایی در ماه دسامبر سال 2019 با 2.5 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به بالاترین میزان خود از دسامبر سال 2014 رسیده است.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران،آخرین گزارش فائو از تغییرات قیمت مواد غذایی در ماه دسامبر سال 2019 نشان می دهد شاخص قیمت مواد غذایی فائو با 2.5 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته در آخرین ماه سال میلادی 2019 به 181.7 واحد رسید که بیشترین میزان این شاخص از دسامبر سال 2014 بوده است. این افزایش عمدتاً تحت تاثیر افزایش در قیمت های جهانی روغن های نباتی، شکر و لبنیات بوده است. با این وجود شاخص کل در سال 2019 تنها 1.8 درصد نسبت به  سال 2018 افزایش داشته و همچنان 25 درصد نسبت به بیشترین میزان خود در سال 2011 پایین تر است.

 

شاخص قیمت غلات در ماه دسامبر 2019، 2.2 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته است که عمدتاً تحت تاثیر افزایش قیمت های جهانی گندم در این دوره اتفاق افتاده است. در بازار غلات سخت اما اغلب قیمت ها تغییر چندانی نسبت به ماه گذشته نداشته اند به طوریکه قیمت های جهانی ذرت تنها اندکی به دنبال فعالیت های تجاری کند و فشارهای برداشت افزایش داشته است. متوسط قیمت جهانی برنج نیز در این دوره با ثبات نسبی همراه بوده است چراکه کاهش قیمت فصلی برنج معطر با افزایش قیمت برنج ایندیکا جبران شده است. در حالت کلی شاخص قیمت غلات فائو در آخرین ماه سال میلادی 2019، 0.9 درصد نسبت به سال 2018 با کاهش مواجه بوده است که نشاندهنده شرایط مناسب عرضه جهانی این محصول است.

 

قیمت های جهانی روغن نباتی اما در این دوره 14.1 درصد نسبت به ماه گذشته افزایش داشته اند به طوری که به بیشترین میزان خود در 25 ماه گذشته رسیده اند. افزایش قیمت های جهانی روغن نباتی در ماه دسامبر عمدتاً تحت تاثیر افزایش قیمت جهانی روغن پالم رخ داده ولی قیمت های جهانی روغن های سویا، آفتابگردان و کلزا نیز در این دوره افزایش داشته اند. قیمت جهانی روغن پالم برای پنجمین دوره متوالی و به دنبال تقاضای بالا بالاخص از سوی بخش بیودیزل و دورنمای کاهش عرضه این محصول، افزایش داشته است. قیمت های جهانی روغن سویا، آفتابگردان و پالم نیز در واکنش به کاهش روغن کشی در کشورهای عمده تولید کننده و همچنین تقاضای وارداتی قوی و افزایش نگرانی ها پیرامون کاهش ذخایر جهانی، افزایش یافته اند. در حالت کلی با وجود افزایش قابل توجه در شاخص قیمت روغن های نباتی نسبت به ماه نوامبر، متوسط قیمت جهانی روغن های نباتی در سال 2019 8.9 درصد نسبت به سال 2018 کاهش یافته و به کمترین میزان خود از سال 2006 میلادی رسیده است.

 

قیمت های جهانی لبنیات نیز در ماه دسامبر 2019 با 3.3 درصد افزایش نسبت به ماه نوامبر روبرو بوده اند؛ متوسط جهانی قیمت پنیر بیشترین افزایش را در میان سایر محصولات لبنی در این دوره داشته است به طوریکه پس از سه ماه کاهش قیمت، در ماه دسامبر و به دنبال افزایش تقاضای وارداتی در کنار محدودیت ذخایر صادراتی اتحادیه اروپا و اقیانوسیه، با 8 درصد افزایش قیمت مواجه بوده است. قیمت جهانی پودر شیر بدون چربی نیز در ماه دسامبر و به دنبال ذخایر محدود  این محصول بالاخص از سوی اتحادیه اروپا، افزایش یافته است. بالعکس، تقاضای ضعیف بین المللی، کاهش قیمت های جهانی کره و پودر شیر کامل را به همراه داشته است. در حالت کلی متوسط قیمت های جهانی لبنیات در سال 2019 نسبت به سال گذشته با 5.8 درصد افزایش روبرو بوده است که بیشترین میزان افزایش قیمت به ترتیب به محصولات پودر شیر بدون چربی، پنیر و پودر شیر کامل تعلق داشته است.

 

شاخص قیمت جهانی گوشت در ماه دسامبر 2019 نسبت به ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده است؛ قیمت های جهانی گوشت خوک در این دوره به دنبال تقاضای بالای داخلی این محصول در کشورهای عمده تولیدکننده و افزایش تقاضای وارداتی از سوی کشورهای آسیایی، با افزایش مواجه بوده است. قیمت جهانی گوشت گوسفند نیز در این دوره در واکنش به تقاضای وارداتی بالا در کنار محدودیت ذخایر صادراتی از سوی اقیانوسیه افزایش یافته است، قیمت جهانی گوشت مرغ نیز در نتیجه کاهش عرضه بالاخص از سوی برزیل با افزایش مواجه بوده است، اما قیمت جهانی گوشت گاو در ماه دسامبر به دنبال افت خرید از سوی چین، کاهش یافته است.در حالت کلی شاخص قیمت گوشت در سال 2019 میلادی نسبت به سال گذشته 5.7 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به گوشت خوک، گاو و مرغ بوده در حالی که قیمت گوشت گوسفند نسبت به سال 2018 کاهش یافته است.

 

متوسط قیمت جهانی شکر در ماه دسامبر 2019 برای سومین ماه متوالی افزایش یافته به طوری که نسبت به ماه نوامبر با 8.7 درصد افزایش مواجه بوده است؛ افزایش در قیمت های جهانی شکر عمدتاً به دنبال افزایش در قیمت های جهانی نفت اتفاق افتاده است به طوری که تولیدکنندگان برزیلی چغندرقند بیشتری را به تولید اتانول اختصاص داده اند که به کاهش عرضه شکر در بازارهای جهانی منجر شده است. از سوی دیگر عواملی چون کاهش ارزش پول ملی برزیل در مقابل دلار آمریکا همزمان با بهبود چشم انداز تولید شکر هند، از افزایش بیشتر قیمت جهانی شکر جلوگیری کرده است. در حالت کلی قیمت جهانی شکر در سال 2019 با 1.6 درصد افزایش نسبت به سال 2018 مواجه بوده است.