15 اردیبهشت 1399 - 0:10 شناسه خبر: 11929 نسخه چاپی

سید محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

درک ارزش صنایع مدرن غذایی در بحران کرونا

درک ارزش صنایع مدرن غذایی در بحران کرونا سید محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
صنایع غذایی در شرایط همه گیری بیماری کرونا با همه توان خود برای پاسخ به نیازهای مردم وارد میدان شده است. در این صنعت، مقررات و دستورالعمل های خاص بهداشتی، پیش از همه گیری کرونا هم رعایت می شد به همین دلیل تجربه گذشته ا به کمک صنعتگران این بخش آمده است.

پایگاه خبری اتاق تهران

صنایع غذایی در شرایط همه گیری بیماری کرونا با همه توان خود برای پاسخ به نیازهای مردم وارد میدان شده است. در این صنعت، مقررات و دستورالعمل های خاص بهداشتی، پیش از همه گیری کرونا هم رعایت می شد به همین دلیل تجربه گذشته در رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا به کمک صنعتگران این بخش آمده است.

در فاصله اسفند تا پایان فروردین ماه که بیشتر صنایع رو به تعطیلی رفت، صنعت غذا و تولیدکنندگان مواد بهداشتی، شوینده ها و ضدعفونی کننده ها به کار خود ادامه دادند و توانستیم به بهترین شکل ممکن نیازهای کشور به محصولات صنایع غذایی را رفع کنیم. در این مسیر بعضی دستگاه های دولتی هم به خوبی در انجام این وظیفه به صنایع کمک کردند.  شرکت بازرگانی دولتی با همه محدودیت های حمل و نقل و مشکلات موفق شد بسیاری از مواد اولیه صنایع غذایی را تامین کند. محصول همکاری بخش خصوصی و دولت در این همه گیری، خالی نبودن قفسه های فروشگاه ها و تامین نیاز مردم بود. در گام بعدی باید با مسئولان و تصمیم گیران حوزه اقتصاد کلان درباره آثار تورمی همه گیری و امکان دسترسی آسان مردم به غذا، شرکت های پخش و زنجیره توزیع بیشتر همفکری کنیم.

اثرگذاری دوره همه گیری بیماری بر میزان درآمد و فروش شرکت ها را باید در بلند مدت بررسی کرد. ما در اسفندماه هجوم مردم برای خرید را شاهد بودیم و با تلاش های انجام در صنایع غذایی هیچ کمبودی در بازار نداشتیم. با این وجود می توان تخمین زد که در بخش تولید ماکارونی و پاستا میزان فروش 15 تا 20 درصد در اسفندماه رشد کرده است و ممکن است به دلیل انباشت محصول در خانه ها، فروش فروردین ماه کمتر شده باشد. از سوی دیگر مردم در این دوره از نان های صنعتی استقبال بی نظیری کرده اند و می توان تخمین زد که میزان فروش شرکت های بزرگ تولیدکننده نان صنعتی هم 15 تا 20 درصد رشد کرده است. با این حال به دلیل خاص بودن شرایط، برای تخمین میزان فروش و تولید باید کمی صبر کرد. عواملی مثل قدرت خرید مردم، انباشت محصولات در خانه ها و اطمینان مردم از عدم کمبود در بازار درمورد میزان فروش شرکت های صنایع غذایی موثر است و باید برای تحلیل اثرگذاری این عوامل بیش از چهارماه صبر کرد.

در بحران همه گیری بیماری کرونا ارزش صنایع مدرن بیش از همیشه در کشور درک شد. ممکن است بسیاری در شرایط عادی از کنسرو استفاده نکنند اما در شرایطی مثل بحران کرونا، محصولات هموژنیزه و پاستوریزه طرفدار بیشتری پیدا کرد. باتوجه به این استقبال، پیشنهاد ما تجدید نظر درباره سهمیه آرد نان صنعتی و انتقال درصدی از سهمیه سایر بخش ها به این بخش است. در سایر بخش ها به دلیل همه گیری کاهش تولید رخ داده است که می توان از سهمیه آرد آن برای بخش