25 اردیبهشت 1399 - 13:8 شناسه خبر: 11943 نسخه چاپی

طی حکمی از سوی سرپرست وزارت صمت؛

صادقی نیارکی به عنوان معاون امور صنایع وزارت صمت منصوب شد

صادقی نیارکی به عنوان معاون امور صنایع وزارت صمت منصوب شد طی حکمی از سوی سرپرست وزارت صمت؛
حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حکمی مهدی صادقی نیارکی را به سمت معاون امور صنایع این وزارتخانه منصوب کرد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از شاتا، سرپرست جدید وزارت صمت در حکمی مهدی صادقی نیارکی را به سمت معاون امور صنایع منصوب کرد.

در حکم صادره از سوی حسین مدرس خیابانی آمده است: نظر به ضرورت تحقق «جهش تولید» و نقش حیاتی تولید داخلی برای اقتصاد کشور و رفاه عمومی و همینطور اثرگذاری تولید در تقویت صادرات و تأثیرگذاری آن بر انسجام ملی انتظار می رود با بهره گیری از توان کارشناسی و مدیریتی مجموعه های ستادی و اجرایی، گامهای موثری برای جهش کمی و کیفی تولیدات و همینطور بازسازی و نوسازی و اصلاح ساختار صنایع، توسعه تحقیقات کاربردی و دانش فنی در صنایع، حمایت و تعمیق ساخت داخل و قطع وابستگی صنعتی کشور، تقویت همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی، ارتقاء توان رقابت پذیری صنایع در جهت حضور در بازارهای بین المللی، مشارکت با تشکلهای صنعتی در امر سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار برداشته شود.

مهدی صادقی نیارکی تا پیش از این به عنوان سرپرست معاونت امور صنایع در وزارت صمت مشغول به فعالیت بوده است.