28 اردیبهشت 1399 - 10:13 شناسه خبر: 11948 نسخه چاپی

"رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد/"کامبیز بازرگان" رئیس سازمان تحقیقات، توسعه و ترویج کشاورزی شد

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در احکامی جداگانه "مسعود منصور" را به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و "کامبیز بازرگان" را به سمت رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب کرد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی "مسعود منصور" را به سمت معاون وزیر و "رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری" منصوب کرد. 

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در حکم دیگری "کامبیز بازرگان" را به سمت "رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی" منصوب کرد.