01 خرداد 1399 - 10:59 شناسه خبر: 11957 نسخه چاپی

با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛

مجید موافق قدیری عضو کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور شد

مجید موافق قدیری عضو کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور شد با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛
کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران را به عنوان عضو کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور منصوب کرد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در احکامی جداگانه رئیس و اعضای کمیته ملی تولید و بهداشت دام کشور را منصوب کرد.

علی صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی به عنوان رئیس کمیته ملی راهبردی تولید و دام کشور منصوب شد.

همچنین در احکامی جداگانه ای از سوی وزیر جهاد کشاورزی، مرتضی رضایی معاون امور تولیدات دامی، نبی اله خون میرزایی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران، کرمعلی قندالی رئیس سازمان امور عشایر ایران، حسن عباسی معروفان مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام، علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، اسماعیل خانیان رئیس موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، محمود بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی و مجید موافق قدیری رئیس انجمن صنایع خوراک دام و طیور ایران را به عنوان عضو کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام کشور منصوب کرد.